Commissie wedstrijdzaken


Door de enorme groei die de vereniging heeft doorgemaakt, is er een commissie wedstrijdzaken geformeerd. De ontwikkeling die er met name op het gebied van wedstrijdjudo is geweest bracht nogal wat werk met zich mee. De leraren konden, naast al hun werk, deze klus niet meer erbij doen. Na een oproep aan de ouders van de wedstrijdjudoka's was de commissie binnen een week samengesteld en opgestart. Doordat de taak bijna geheel thuis uitgevoerd kan worden, zien de commissieleden het niet als een al te zware belasting.

De commissie bestaat uit de volgende personen met de bijbehorende taken:
Cindy Raemakers: organisatie rondom teams
Cindy Raemakers en Daniƫlle Reinders: organisatie rondom aanwas nieuwe wedstrijdjudoka's
Claudia Masselink: registratie wedstrijdtrainingen
Janita Boeve: organisatie rondom stages en buitenlandse toernooien (verblijf, vervoer enz.)
Kristel Dijkstra en Marije Broenink: organisatie rondom trainingsdagen
Kristel assisteert tevens bij het samenstellen van de wedstrijdkalender

Sponsoren