Wedstrijdsecretariaat jv. THAG

Wat is het wedstrijdsecretariaat?
Het wedstrijdsecretariaat is een commissie binnen de JV THAG die de inschrijving van judoka's bij wedstrijden en toernooien regelt. Het wedstrijdsecretariaat wordt beheerd door Brenda Ling en Petra Krukkert. Het wedstrijdsecretariaat werkt nauw samen met de judoleraren en is een belangrijke schakel tussen de judoleraren van JV THAG en toernooiorganisatoren. Het wedstrijdsecretariaat is alleen actief bij judowedstrijden, andere activiteiten worden o.a. via de activiteitencommissie van de Judovereniging THAG geregeld. Het wedstrijdsecretariaat is via e-mail bereikbaar: jvthagwedstrijdsecretariaat@gmail.com

Moet een judoka aan wedstrijden meedoen?
Meedoen aan wedstrijden is leuk, wordt door de leraren aanbevolen, maar is zeker niet verplicht. Puur recreatief judo blijft altijd mogelijk, maar juist de wedstrijden maken het spannender, geven de judoka veel "praktijkervaring" en het is ook heel leerzaam! Wedstrijden zijn er in vele niveaus zoals een opstaptoernooi voor beginners, tot aan regionale en landelijk bekende wedstrijden voor de ervaren wedstrijdjudoka's. Als een judoka wedstrijden wil doen, kan de leraar een of meerdere wedstrijden aanbevelen die passen bij het niveau van de judoka. Als judoka kun je aangeven hoe vaak je aan wedstrijden mee wilt doen.

Wat kost deelname aan wedstrijden?
Voor elke deelname aan een toernooi of wedstrijd moet een vergoeding (inschrijfgeld) betaald worden. De hoogte van het inschrijfgeld staat op het aanmeldingsformulier. Het wedstrijdsecretariaat zorgt dat dit geld tijdig bij de organiserende instantie terecht komt. Pas als de betaling rond is kan de judoka meedoen. Van de judoka wordt wel verwacht dat hij of zij zelf zorgt draagt voor het vervoer van en naar de wedstrijd. Vaak is het samen rijden met andere deelnemers een goede optie.

Bankrekening van het secretariaat
Voor betaling van inschrijfgeld en parkeergeld is onderstaande bankrekening te gebruiken:
Rek: NL98 RABO 0122 6528 51   t.n.v. wedstrijdsecretariaat Judovereniging THAG
Hierbij ook duidelijk vermelden: Naam judoka en naam wedstrijd.

Hoe schrijf ik in voor een wedstrijd?
Via de website, per email en de judoleraar wordt de judoka op de hoogte gehouden over judowedstrijden die voor hem/haar geschikt zijn. Er zijn dan drie manieren van inschrijven.

(1) Gebruik maken van een inschrijfformulier die tijdens de trainingen worden uitgedeeld.

(2) Het inschrijfformulier wordt via de e-mail gestuurd en kan digitaal worden ingevuld en teruggestuurd. De betaling gaat bij voorkeur door het overschrijven van het inschrijfgeld naar de rekening van het wedstrijdsecretariaat.

(3) De leraar of trainer selecteert voor de judoka's (o.a. uit de wedstrijdgroep) passende wedstrijden. Hierover ontvangt de judoka een e-mail. Als een judoka niet mee wil of kan doen moet hij/zij zich voor een bepaalde datum afmelden. Het wedstrijdsecretariaat verzorgt de verdere inschrijving.

Voor judoka's die vaak aan wedstrijden en toernooien meedoen is het handig eenmalig een groter bedrag (minimaal: €50,- Euro) aan het secretariaat over te maken (het z.g.n. "parkeergeld") waaruit telkens wedstrijden betaald kunnen worden. Zodra dit geld (bijna) op is wordt dit gemeld, met de vraag het aan te vullen.

Hoe meldt ik mij af voor een wedstrijd?
Door omstandigheden kan het zijn dat de judoka niet meer aan een wedstrijd kan meedoen waarvoor hij/zij is ingeschreven (en is betaald). Afmelding moet zo snel mogelijk (en binnen de afmeldtermijn) doorgegeven worden aan het wedstrijdsecretariaat. Wie zich te laat afmeld kan het inschrijfgeld niet meer terugkrijgen (dit is dan al aan de organiserende instantie betaald).

Hoe wordt ik geïnformeerd over de judowedstrijd?
Na een succesvolle aanmelding voor het toernooi wordt door het secretariaat een e-mail gestuurd met o.a. poule-indeling, (weeg)tijden en lokatie van het toernooi. Deze informatie wordt uiterlijk een week voor aanvang van de wedstrijd verzonden.
Bij een judowedstrijd kent men een weegtijd en een aanvangstijd. De weegtijd geeft aan hoe laat de judoka op de weging dient te verschijnen. De aanvangstijd is de tijd dat de wedstrijd (de poule) begint. De judoka moet minimaal 10 minuten voor de start bij de juiste mat aanwezig zijn!
Is er een week voor aanvang van de judowedstrijd nog geen informatie ontvangen dan graag even contact opnemen met het secretariaat (via e-mail).

Welke gegevens zijn nodig voor een wedstrijd?
Belangrijke gegevens bij het inschrijven zijn de personalia, trainingslocatie en e-mailadres.
Voor inschrijving is naast de kleur band ook het exacte gewicht in kilogrammen nodig, dit om in de juiste (gewichts)klasse ingedeeld te worden.
Ook het bondslidnummer van de JBN (Judo Bond Nederland) moet ingevuld worden. Dit nummer is o.a. te vinden op de JBN-pas, het lidmaatschapbewijs van JBN leden.
Alle leden bij ons zijn ook lid van de JBN.
Voor enkele wedstrijden moet de judoka aangeven of hij/zij een koka (beginnende wedstrijdjudoka) is of een yuko (wat meer ervaren wedstrijdjudoka) is. Indien dit niet helemaal duidelijk is, dan even met de leraar overleggen.

Sponsoren